DIGITAALISET PALVELUT

Mahdollista​ arjen oppiminen ja kehittyminen koko organisaatiossa!

Organisaation elinehto ei ole pelkästään hyvä strategia, ​hiotut prosessit tai kirjatut ohjeistukset vaan ​vastuullisesti toimiva ihminen, ​joka elää organisaation vision mukaisesti. ​

Osallistamalla koko henkilökunta dialogiin saadaan ihmiset arjessa tukemaan ​strategian toteutumista arjen ​pienissä ja suurissa valinnoissa. 

Yksilön osaamisen ja taitojen kehittäminen, yhdessä oppiminen, tiimien toiminnan kehittäminen sekä koko organisaation osallistaminen strategisiin muutoksiin on onnistumisen edellytys.

Kauttamme saat koko henkilökuntaa osallistavat konseptoidut maailman inhimillisimmät digitaaliset palvelut:

Strategialähtöinen arvoprosessi

Arvodialogi

Kulttuurivision rakentaminen

Strategiaprosessi

Strategiadialogi

Päin persettä - epäonnistumisten käsittely

Johtamisen ihmiskäsitys

Muutosdialogi

Miksi digitaaliset palvelut?

Todellinen muutos rakentuu arjen kokemuksia muuttamalla. Parhaimmillaan kulttuurinmuotoilu on yhdistelmä osallistavia facilitoituja workshopeja, toisilta oppimista ja oivaltamista, parhaiden käytäntöjen tunnistamista organisaatiossa, sosiaalista oppimista sekä ennen kaikkea opitun soveltamista arjessa spontaanisti ja ohjatusti.

Digitaaliset palvelut mahdollistavat myös uusien työntekijöiden perehdyttämisen, etätiimien kehittämisen, yksilön osaamisen ja taitojen kehittämisen sekä koko organisaation osallistamisen strategian työstämiseen. 

Tutkimusten mukaan yksilön hyvinvointi ja motivaatio kasvaa, kun hän voi itse aktiisesti omista tarpeistaan käsin kehittää omaa työtään ja osallistua päätöksen tekoon. Tiimien tehokkuus paranee vahvistamalla yhteistyötä ja psykologista turvallisuutta. Organisaatio voi osallistaa tehokkaasti etätiimejä ja maantieteellisesti erillään olevia yksiköitä kehittämiseen ja muutoksen varmistamiseen. 

Miten?

Osaamisen ja taitojen kehittäminen yksilö- ja tiimitasolla on mahdollista  digitaalisilla poluilla. Milestonen digitaaliset palvelut rakennetaan tukemaan organisaation strategisia tavoitteita sekä tukemaan yksilön omia kiinnostuksen kohteita. Palvelumme on rakennettu ihminen ihmiselle ja keskiössä ovat osallistavat menetelmät hyödyntäen digitaalisia mahdollisuuksia.

Kenelle?

Yksilöille, tiimeille, organisaatioille.

Digitaalisista poluista on mahdollista valita yksittäisiä kehittymispolkuja tai koko organisaatiota osallistavia kokonaisuuksia.

”Kun ihminen on löytänyt työlleen merkityksen, joka synnyttää sisäistä motivaatiota ja auttaa pienissä ja suurissa päätöksentekotilanteissa. Ja kun hän on kyennyt liittämään oman työnsä tarkoituksen osaksi yrityksen syytä olla olemassa sekä kokee voivansa jättää myönteisen jäljen työhönsä, työtovereihinsa tai asiakkaisiinsa on organisaatio onnistunut luomaan kulttuurin, jossa jokainen haluaa tehdä parhaansa.”

- Elina Aaltolainen-Harjuoja, Milestone