MILEDRIVE KULTTUURIMITTAUS

Miledrive yrityskulttuurin nykytila-arvio
- tiedosta tuloksiin.


Yrityskulttuuria joko kehitetään tai se kehittyy
Yrityskulttuuri ei piittaa strategiasta, vaan se toteutuu aina omilla ehdoillaan, ellei sitä kehitetä aktiivisesti.

Yrityskulttuuri on yrityksen rakenteiden, ohjauksen, toimintatapojen ja ihmisiin suhtautumisen kokonaisuus, jota käsitys ihmisestä määrittää. Se ei siis ole kohtalo vaan strateginen valinta, jota voi systemaattisesti kehittää.

Tiedätkö, kumpi teidän yrityksessänne vallitsee: strategiaa tukeva vai sen toteutumista estävä yrityskulttuuri?

 

Voit kehittää vain sitä, minkä tiedät.


Miledrive on ainoa palvelu, joka mittaa ja kehittää kulttuuria ja -ilmapiiriä kokonaisvaltaisesta ihmiskäsityksestä käsin. Se ei raportoi lukuja, vaan konkreettisia strategian toteutumista edistäviä havaintoja ja ehdottaa rohkeasti strategian toteutumista edistäviä toimenpiteitä tiimitasolle.

Lue lisää!

.