KULTTUURIN NYKYTILA-ARVIO

Selvitämme organisaatiokulttuurinne nykytilan. Metodeina muun muassa Miledrive -kartoitus sekä ryhmä- ja yksilöhaastattelut.

Nykytila-arvion pohjalta kuvaamme yksittäisen tiimin,
yksikön tai koko organisaation toimintakulttuurin nykytilan ja strategian työntö- ja vastavoimat.

Voit muuttaa vain sitä minkä tiedät.

Teemme nykytilakartoituksia muun muassa:

Kulttuurin nykytila-arvio
Miledrive-kysely

Palautekulttuurin tila

Esimiespulssit sekä johtamisen 360 arvioinnit

Osaaja-arvioinnit

Tiimien psykologisen turvallisuuden kartoitus (The Five behaviors of cohesive team / Tiimin viisi toimintatasoa)

Johtoryhmien työskentelyn nykytila-arvio

Lue lisää valmiista kokonaisuudesta, jonka avulla selvität kulttuurin nykytilan tiimitasolla ja muotoilet ihannekultuurin!

www.miledrive.fi