top of page
  • Elina Aaltolainen-Harjuoja

Rohkeus- ja motivaatiovalmentaminen työelämässä


Digitalisaation myötä organisaatioiden toimintakulttuurit ovat murroksessa. Muuttuva maailma edellyttää työyhteisöiltä uuden oppimista nopeasti. Meidän pitää saada luotua uutta yhä nopeammin, mutta ihminen ei ole pääsääntöisesti muutoksissa nopea, varsinkin jos muutos tulee ulkoapäin, eikä sitä ole valittu vapaaehtoisesti.

Aiemmin riitti, kun asioita johdettiin. Nykyisin pitää ymmärtää johtaa ihmisiä. Kyky johtaa ihmisiä edellyttää, että ymmärrämme, mitä ihminen tarvitsee kussakin tilanteessa. Muuttuvassa maailmassa organisaatiot, jotka muotoilevat strategiaa tukevan kulttuurin, joka huomio ihmisen ihmisenä, sitouttaa, motivoi ja rohkaisee tekijänsä yhä parempiin suorituksiin

Loppujen lopuksi ihmiset valitsevat ja sitoutuvat kulttuuriin, jossa ymmärretään ihmisyyttä.


bottom of page