Esimiesarviointi  / 360 –asteen mittaus

 

360 -asteen mittauksen avulla arvioinnin kohde saa palautetta toiminnastaan hänen kanssaan läheisesti toimivilta henkilöiltä. 360 -asteen mittauksessa palautetta haetaan "joka suunnasta" eli esimieheltä, kollegoilta, alaisilta ja tarvittaessa asiakkailta. Näiden palautteiden avulla henkilö saa laaja-alaisen kuvan siitä, kuinka toiset kokevat hänen toimintansa ja miten tämä kokemus vaihtelee eri ihmisryhmien kesken.

 

360 -asteen mittausta voidaan käyttää muun muassa johtamisen, tiimien vuorovaikutuksen ja tehokkuuden, ihmisten motivoituneisuuden sekä myynnin ja asiakaspalvelun laadun ja tehokkuuden arvioimiseen.


Arviointi rakennetaan yrityskohtaisesti ja tavoitteena on mitata sitä käyttäytymistä, joka tukee yrityksen strategisten tavoitteiden toteutumista.

 

Kysy lisää!

Esimiesarviointi  / 360 –asteen mittaus

€250.00Price