YRITYSJOHDON MUOTOILU

Johtoryhmän kehittäminen kulttuurin muotoilun mahdollistana! 

Onnistunut muutos rakennetaan arjen kokemuksia muuttamalla. Johdon esimerkillä ja sitoutumisella on suuri rooli onnistumisessa. Oletko valmis muuttumaan ja johtamaan esimerkillä?

Kultuurinmuotoilussa työ alkaa yhteisellä ymmärryksellä sekä sitoutumisella muutokseen. Lisäksi tarvitaan johdon valtuutus sekä esimerkillä johtamista, jotta muutos vaikuttaa arjen kokemuksiin.

 

Toteutamme johdon kehitysohjelmia
muuan muassa seuravilla osa-alueilla:

 

Johtoryhmien kehittäminen tukemaan strategista ja kulttuurillista tahtotilaa.

Johtoryhmien toiminnan kehittäminen luottamuksen ja rakentavan konfliktin keinoin.

Esimiestyön muotoilu strategian työntövoimaksi.

Strategiaviestintä ja implementointi koko organisaatioon.

Strategian arkeuttaminen arjen toiminnaksi.

Strategialähtöinen arvotyöskentely.

Strategisen johtamisen mallin rakentaminen ja jalkauttaminen.

Muutoksen johtaminen.

Monitoimitilat tukemaan sisäistä ja ulkoista palvelukokemusta.

HUIPPUTIIMIN MUOTOILU

Tunnista ja rakenna menestyvä tiimikulttuuri!

Huipputiimissä luotetaan  toinen toisiinsa.
Kun tiimiläiset ovat aidosti avoimia ja rehellisiä, voi tiimiin muodostua haavoittuvuuteen perustuva luottamus.

 

Antaudutaan rakentavaan konfliktiin.
Kun luottamuksen taso on korkea, voivat tiimin jäsenet vapautua rakentavaan konfliktiin ja väitellä rakentavasti ideoista.

 

Sitoudutaan päätöksiin.
Kun tiimin jäsenet kokevat osallistuvansa päätöksen tekoon tarjoamalla mielipiteitään ja väittelemällä ideoista, he ovat mitä suuremmalla todennäköisyydellä sitoutuneita
yhdessä tehtyihin päätöksiin. 

 

Pidetään toinen toisiaan vastuullisina.

Kun jokainen on sitoutunut selkeisiin tavoitteisiin, on myös jokainen tiimin jäsen valmis vaatimaan vastuullisuutta muilta jäseniltä.
 

Keskitytään saavuttamaan yhteiset tulostavoitteet.
Yhteisten tavoitteiden saavuttaminen on toimivan tiimin keskeisin tavoite.

The Five Behaviors of Cohesive Team -työkalun
ja tiimin kehitysprosessin avulla tunnistamme tiimikulttuurinne nykytilan ja viemme tiimisi tuloksen teon uudelle tasolle!

Miksi? 
Yksinkertaisesti tehokkaimpien tiimien perusta on luottamus. Lue lisää!

”Jos kaikki organisaation ihmiset saisi puhaltamaan yhteen hiileen, olisi mahdollista hallita mitä tahansa alaa, millä tahansa markkinoilla, mitä tahansa kilpailua vastaan milloin tahansa.”

- Patrick Lencioni

Milestone  |  postia@milestone.fi  |  +358 20 773 9630 

  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

© 2019 by Milestone.