YRITYSJOHDON MUOTOILU

Johtoryhmän kehittäminen kulttuurin muotoilun mahdollistana! 

Onnistunut muutos rakennetaan arjen kokemuksia muuttamalla. Johdon esimerkillä ja sitoutumisella on suuri rooli onnistumisessa. Oletko valmis muuttumaan ja johtamaan esimerkillä?

Kultuurinmuotoilussa työ alkaa yhteisellä ymmärryksellä sekä sitoutumisella muutokseen. Lisäksi tarvitaan johdon valtuutus sekä esimerkillä johtamista, jotta muutos vaikuttaa arjen kokemuksiin.

 

Toteutamme johdon kehitysohjelmia
muuan muassa seuravilla osa-alueilla:

 

Johtoryhmien kehittäminen tukemaan
strategista ja kulttuurillista tahtotilaa.

Johtoryhmien toiminnan kehittäminen
luottamuksen ja rakentavan konfliktin keinoin.

Esimiestyön muotoilu 
strategian työntövoimaksi.

Strategiaviestintä ja implementointi
koko organisaatioon.

Strategian arkeuttaminen arjen toiminnaksi.

Strategialähtöinen arvotyöskentely.

Strategisen johtamisen mallin
rakentaminen ja jalkauttaminen.

Muutoksen johtaminen.

Monitoimitilat tukemaan sisäistä ja ulkoista palvelukokemusta.

HUIPPUTIIMIN MUOTOILU

Tunnista ja rakenna menestyvä tiimikulttuuri!

Kuvittele maailma, jossa jokainen tiimin jäsen herää aamulla töihin kokien työnsä merkitykselliseksi, olonsa tiimissä turvalliseksi, yhteisen suunnan innostavaksi ja
omat vahvuutensa tiimin onnistumisia tukeviksi. Muotoile huipputiimi Milestonen Teamboos -palvelun avulla.

Huipputiimissä luotetaan toinen toisiinsa.
Kun tiimiläiset ovat aidosti avoimia ja rehellisiä, voi tiimiin muodostua haavoittuvuuteen perustuva luottamus.

 

Antaudutaan rakentavaan konfliktiin.
Kun luottamuksen taso on korkea, voivat tiimin jäsenet vapautua rakentavaan konfliktiin ja väitellä rakentavasti ideoista.

 

Sitoudutaan päätöksiin.
Kun tiimin jäsenet kokevat osallistuvansa päätöksen tekoon tarjoamalla mielipiteitään ja väittelemällä ideoista, he ovat mitä suuremmalla todennäköisyydellä sitoutuneita
yhdessä tehtyihin päätöksiin. 

 

Pidetään toinen toisiaan vastuullisina.

Kun jokainen on sitoutunut selkeisiin tavoitteisiin, on myös jokainen tiimin jäsen valmis vaatimaan vastuullisuutta muilta jäseniltä. 

Milestonen Teamboost digipalvelun avulla tunnistamme tiimikulttuurinne nykytilan ja viemme tiimisi tuloksen teon uudelle tasolle! Kauttamme saat myös The Five Behaviors of Cohesive Team / Viisi tiimin toimintatasoa -työkalun.

”Kun ihminen on löytänyt työlleen merkityksen, joka synnyttää sisäistä motivaatiota ja auttaa pienissä ja suurissa päätöksentekotilanteissa. Ja kun hän on kyennyt liittämään oman työnsä tarkoituksen osaksi yrityksen syytä olla olemassa sekä kokee voivansa jättää myönteisen jäljen työhönsä, työtovereihinsa tai asiakkaisiinsa on organisaatio onnistunut luomaan kulttuurin, jossa jokainen haluaa tehdä parhaansa.”
- Elina Aaltolainen-Harjuoja, Milestone