Parhainkaan strategia ei tuo menestystä, mikäli ihmiset eivät toiminnallaan edistä tavoitteiden toteutumista. Kaikki menestys tai menestymättömyys, onnistumiset ja epäonnistumiset ovat suoraan johdettavissa siihen, millainen käsitys yrityskulttuurissanne on ihmisistä.

Kiitos! Palaamme asiaan pikimmiten.

  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
Yoga at Home

PALVELUMME

Yrityskulttuuri ei ole kohtalo vaan strateginen valinta. Yrityskulttuurin sanotaan syövän strategian aamupalaksi. Ymmärtämällä millaista käyttäytymistä strategian toteutuminen edellyttää ja vahvistamalla kulttuurinmuotoilun kautta oikeansuuntaista toimintaa luot edellytykset strategian toteutumiseen.  Yrityskulttuurin muotoilu alkaa paljastamalla totuus nykytilasta. Nykytila-arvion pohjalta määritetään strategian työntö- ja vastavoimat sekä rakennetaan toimenpidesuunnitelman muodossa tehtäviä organisaation jokaiselle tasolle. Muutos jalkautetaan digitaalisten palveluiden sekä facilitoinnin avulla, osallistaen koko organisaatio kulttuurinmuotoiluun.

Todellinen muutos rakentuu arjen kokemuksia muuttamalla.

 

KULTTUURIN NYKYTILAN KARTOITUS

Selvitämme organisaation yrityskulttuurin nykytilan ja kuvaamme yksittäisen tiimin, yksikön tai koko organisaation toimintakulttuurin strategian työntö- ja vastavoimat.

Kauttamme saat myös johtamisen nykytila-arvion sekä erilaiset johtajien 360 arvioinnit.

KULTTUURINMUOTOILU

Nykytilakartoituksen

pohjalta autamme

organisaatiota tunnistamaan yrityskulttuurin kehittämisen tärkeimmät painopistealueet ja luomaan kulttuurivision sekä kirkastamaan kulttuurissa vallitsevan ihmiskäsityksen.

Tuomme systematiikan

ja työkalut muutoksen

tueksi arjen toimintaan.

Johdatko sinä kulttuuria vai annatko kulttuurin johtaa sinua?

YRITYSJOHDON JA TIIMIEN MUOTOILU

Yrityskulttuurin muotoilussa johdon esimerkillä on suuri voima. Muutosdraiverit  löytyvät myös kriittisistä tiimeistä. 

Tarjoamme työkalut ja toimintamallit ihmisten johtamiseen, johtoryhmien  kehittämiseen sekä huipputiimien rakentamiseen sekä oppivan tiimikulttuurin rakentamiseen.

DIGITAALISET PALVELUT 

MUUTOKSEN TUKENA

Koko organisaation osallistaminen strategisiin muutoksiin on mahdollista digitaalisten palveluiden avulla. Tarjoamme inhimillisen tiimejä osallistavan digitaalisen palvelun tukemaan yrityskulttuurin muotoilua. Kauttamme saat henkilöstöä osallistavat ratkaisut mm. strategiapäiviin, strategialähtöiseen arvoprosessiin, vision luomiseen, strategiadialogiin, strategian jalkauttamiseen sekä johtamisen ihmiskäsityksen kirkastamiseen.

REFERENSSIT

Pentk
Outotec
Tapaus
Pohjola Rakennus
Altia
Celia
ALMA
Santander
Veripalvelu
Veolia
SEB
VR
Alma Mediapartners
StudioPuisto arkkitehdit
MTV3

ASIAKKAILTAMME KUULTUA

"The collaboration with Milestone from Aktia’s point of view was very professional and flexible, which we largely appreciate. Developing our organizational culture further and thus building an even stronger employer brand is an area we focus on hugely at the moment.” 
- HR Director Johanna Alasuutari, Aktia

”Digitaalinen workshop oli jopa
tehokkaampi kuin livenä”

 

”Ensimmäinen digivalmennus, josta
jäi todella positiivinen kuva!” 

 

”Tämä digitaalinen tilaisuus oli erittäin hyvä. Pakotti aktiivisempaan rooliin. Iso peukku”

"Tavoitteet saavutettiin hyvin, saimme valtavan määrän arvokkaita kommentteja. Yllätyin positiivisesti miten hienosti porukkamme lähti mukaan kommentoimaan ja ideoimaan, vaikka käytössä oli meille aivan uusi toimintamalli."
- Toimitusjohtaja Riikka Wulff, Pentik Oy 

 
 

 TARINAMME

"Kaikki johtamisen onnistumiset ja epäonnistumiset voidaan johtaa siihen käsitykseen ihmisestä, jota tiedostaen tai tiedostamatta toteutat." - Milestone

Milestone syntyi vuonna 2002 kahden ihmisen kohtaamisessa, missä yhdistävänä tekijänä oli palo muuttaa työelämää inhimillisempään suuntaan. Kantavana ajatuksena oli kokemuksen tuoma usko siihen, että kun ihmistä kohdellaan ihmisenä, hän tekee parhaansa.

Vuodet ovat vierineet ja olemme saaneet kulkea kohti tätä unelmaa mahtavien  asiakkaidemme kanssa. Jokainen vuosi on tuonut rinnallemme yhä uusia ja uusia asiakkaita, jotka jakavat saman vision: tulevaisuudessa menestyvät ne yritykset joissa osataan rakentaa ihmislähtöistä kulttuuria.

 

Tehtävämme on edelleen kirkas, 
palo sisällämme suuri ja matka jatkuu...  

 

Kuuntele tästä tarina IHMISENÄ OLON VAIKEUDESTA.

MIKSI MILESTONE?

 

Autamme asiakkaitamme onnistumaan strategiassaan ihmislähtöisyyden avulla, jotta liiketoiminta menestyy. Tarjoamme osaamisen ja työkalut yrityskulttuurin systemaattiseen johtamiseen, jotta strategia toteutuu jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

PALVELUT, RATKAISUT JA TYÖKALUT 

 

Lähes kaikki yrityksen onnistumiset ja epäonnistumiset voidaan johtaa siitä ihmiskäsityksestä, joka siellä tietoisesti tai tiedostamattomasti on omaksuttu.

Työntekijöistänne 100% on ihmisiä, asiakkaistanne 100% on ihmisiä, kumppanit ja alihankkijanne ovat 100% ihmisiä. Osakkeen omistajat ja yrittäjät ovat 100% ihmisiä. Mikäli ette ymmärrä ihmisen käyttäytymisen periaatteita,
on mahdotonta ymmärtää businesta.

Onnistuneessa johtamisessa on kysymys syvimmiltään kahdesta asiasta:
millainen on se olento, jota johdetaan ja siitä, miten muutetaan kulttuuria strategiaa tukevaksi.  Johtaminen ilman tervettä käsitystä siitä, millainen ihminen on (ihmiskäsitystä) ei johda toivottuun lopputulokseen. Strategia, jota kulttuuri ei tue, on tuomittu epäonnistumaan.

Kanssamme voit kirkastaa organisaatiossanne vallitsevan ihmiskäsityksen ja muotoilla yrityskulttuurin, joka toimii strategian työntövoimana.

Kiitos! Palaamme asiaan pikimmiten.