Parhainkaan strategia ei tuo menestystä, mikäli ihmiset eivät toiminnallaan edistä tavoitteiden toteutumista. Kaikki menestys tai menestymättömyys, onnistumiset ja epäonnistumiset ovat suoraan johdettavissa siihen, millainen käsitys yrityskulttuurissanne on ihmisistä.

  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

PALVELUMME

Yrityskulttuuri ei ole kohtalo vaan strateginen valinta. Yrityskulttuurin sanotaan syövän strategian aamupalaksi. Ymmärtämällä millaista käyttäytymistä strategian toteutuminen edellyttää ja vahvistamalla kulttuurinmuotoilun kautta oikeansuuntaista toimintaa luot edellytykset strategian toteutumiseen.  Yrityskulttuurin muotoilu alkaa paljastamalla totuus nykytilasta. Nykytila-arvion pohjalta määritetään strategian työntö- ja vastavoimat sekä rakennetaan toimenpidesuunnitelman muodossa tehtäviä organisaation jokaiselle tasolle. Muutos jalkautetaan digitaalisten palveluiden sekä facilitoinnin avulla, osallistaen koko organisaatio kulttuurinmuotoiluun.

Todellinen muutos rakentuu arjen kokemuksia muuttamalla.

KULTTUURIN NYKYTILAN KARTOITUS

Selvitämme organisaation yrityskulttuurin nykytilan ja kuvaamme yksittäisen tiimin, yksikön tai koko organisaation toimintakulttuurin strategian työntö- ja vastavoimat.

Lue lisää!

KULTTUURIN
MUOTOILU

Nykytilakartoituksen

pohjalta autamme

organisaatiota tunnistamaan yrityskulttuurin kehittämisen tärkeimmät kohteet

ja tuomme systematiikan

ja työkalut muutoksen

tueksi arjen toimintaan.

Lue lisää!

YRITYSJOHDON JA TIIMIEN MUOTOILU

Yrityskulttuurin muotoilussa johdon esimerkillä on suuri voima. Muutosdraiverit  löytyvät myös kriittisistä tiimeistä. Tarjoamme  työkalut ja toimintamallit ihmisten johtamiseen, johtoryhmien  kehittämiseen sekä huipputiimien rakentamiseen

Lue lisää!

DIGITAALISET PALVELUT
MUUTOKSEN TUKENA

Yksilön kehittäminen, yhdessä oppiminen  sekä koko organisaation osallistaminen strategisiin muutoksiin on mahdollista Milestonen digitaalisten palvelujen avulla. Tarjoamme inhimillisen ja tiimejä osallistavan digitaalisen palvelun tukemaan yrityskulttuurin muotoilua tai yksittäisiä osaamispolkuja.

Lue lisää!

 

REFERENSSIT

Pentk
Outotec
Tapaus
Sinebrychoff
Smartum
Altia
Celia
Merlin Systems
ALMA
ATOS
Santander
Veripalvelu
Veolia
SEB
VR
Alma Mediapartners
StudioPuisto arkkitehdit
MTV3
Ixonos

ASIAKKAILTAMME KUULTUA

”Aikataulutimme Milestonen kulttuurimittauksen SAP -konsernin vuosittaisen henkilöstön tyytyväisyyskyselyn rinnalle, saadaksemme uusia näkökulmia yrityskulttuurimme nykytilaan. Kulttuurimittari selkiytti erot tiimien välillä ja saimme tiimikohtaiset kehityssuositukset. Milestonen toteutustapaa jalkautua organisaatiomme arkeen pidettiin kaikkien osallistuneiden osalta hyvänä ja konkreettisena tapana antaa palautetta. Saaduilla tiimikohtaisilla tuloksilla saamme hyvän pohjan rakentaa entistä parempaa toimintakulttuuria yhdessä koko henkilöstön kanssa.”

- Toimitusjohtaja, Merlin Systems / SAP

”Halusimme kartoittaa henkilöstön kokemuksen yrityskulttuuristamme hetkenä, jolloin konsernimme yritykset olivat monen muutoksen kynnyksellä. Koetun kulttuurin sanoittaminen on vaikeaa, mutta täytyy sanoa, että Milestonen kulttuurimittauksella saimme aiheen hienosti konkretisoitua ja tulokset auttavat meitä eteenpäin entistäkin paremman työntekijäkokemuksen ja henkilöstön hyvinvoinnin rakentamisessa, yhdessä koko henkilöstön kanssa.”

- Henkilöstöpäällikkö, The Orange Company & Smartum Oy

"100%vastuu -teeman käsittely nosti vastuun meillä sisäisesti entistä vahvemmin esiin ja 100%vastuu -termi on pesiytynyt sisäiseen keskustelukulttuuriimme." - Toimitusjohtaja

 
 

 TARINAMME

"If you don`t understand people, you don`t understand business", Simon Sinek

Milestone syntyi vuonna 2002 kahden ihmisen kohtaamisessa, missä yhdistävänä tekijänä oli palo muuttaa työelämää inhimillisempään suuntaan. Kantavana ajatuksena oli kokemuksen tuoma usko siihen, että kun ihmistä kohdellaan ihmisenä, hän tekee parhaansa.

Vuodet ovat vierineet ja olemme saaneet kulkea kohti tätä unelmaa mahtavien  asiakkaidemme kanssa. Jokainen vuosi on tuonut rinnallemme yhä uusia ja uusia asiakkaita, jotka jakavat saman vision: tulevaisuudessa menestyvät ne yritykset joissa osataan rakentaa ihmislähtöistä kulttuuria.

 

Tehtävämme on edelleen kirkas, 
palo sisällämme suuri ja matka jatkuu...  

 

Kuuntele tästä tarina IHMISENÄ OLON VAIKEUDESTA.

MIKSI MILESTONE?

 

Autamme asiakkaitamme onnistumaan strategiassaan ihmislähtöisyyden avulla,
jotta liiketoiminta menestyy. Tarjoamme osaamisen ja työkalut
yrityskulttuurin systemaattiseen johtamiseen,
jotta strategia toteutuu jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

PALVELUT, RATKAISUT JA TYÖKALUT 

 

Työntekijöistänne 100% on ihmisiä, asiakkaistanne 100% on ihmisiä,
kumppanit ja alihankkijanne ovat 100% ihmisiä.
Osakkeen omistajat ja yrittäjät ovat 100% ihmisiä.
Mikäli ette ymmärrä ihmisen käyttäytymisen periaatteita,
on mahdotonta ymmärtää businesta.

Tämän taidon tunnistamiseen ja kehittämiseen voit palkata meidät.

 

Milestone  |  postia@milestone.fi  |  +358 20 773 9630 

  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

© 2019 by Milestone.