top of page

YRITYSKULTTUURI

Milestonen yrityskulttuurin määritelmä: 

Kulttuuri on ihmisten rakentama, yrityksen rakenteiden, toimintatapojen ohjauksen ja ihmisiin suhtautumisen kokonaisuus, jota käsitys ihmisestä määrittää.

Toisin sanoen, jos et ymmärrä ihmistä, on vaikea ymmärtää kulttuuria, koska prosessit, toimintatavat ja rakenteet ovat ihmisen luomia. Niiden taustalla on joko tiedostettu tai tiedostamaton ihmiskäsitys.

Parhainkaan strategia ei tuo menestystä, mikäli ihmiset eivät toiminnallaan edistä tavoitteiden toteutumista. Kaikki menestys tai menestymättömyys, onnistumiset ja epäonnistumiset ovat suoraan johdettavissa siihen, millainen käsitys yrityskulttuurissanne on ihmisistä.

Yrityskulttuuri ei ole kohtalo vaan strateginen valinta 

 

Ymmärtämällä millaista käyttäytymistä strategian toteutuminen edellyttää ja vahvistamalla kulttuurinmuotoilun kautta oikeansuuntaista toimintaa luot edellytykset strategian toteutumiseen.  Yrityskulttuurin muotoilu alkaa paljastamalla totuus nykytilasta. Nykytila-arvion pohjalta määritetään strategian työntö- ja vastavoimat sekä rakennetaan toimenpidesuunnitelman muodossa tehtäviä organisaation jokaiselle tasolle. Muutos jalkautetaan digitaalisten palveluiden sekä facilitoinnin avulla, osallistaen koko organisaatio kulttuurinmuotoiluun.

Todellinen muutos rakentuu arjen kokemuksia muuttamalla.

Tiedätkö millainen kulttuuri teillä vallitsee?

 

Lue lisää:
Miledrive - kulttuurin nykytila-arvio

Kiitos! Palaamme asiaan pikimmiten.

bottom of page