top of page

CERTIFIED HUMAN LEADER™️

Voiko hyvän ihmisten johtamisen mallintaa ja mallin monistaa? Onko olemassa johtamisen manuaali, josta ammentaa vastaus jokapäiväiseen johtamistyöhön?

Me Milestonella uskallamme väittää, että hyvä johtaminen ei tukeudu prosessien ja toimintatapojen parhaaseen mahdolliseen toteutukseen tai useiden johtamisen metodien omaksumiseen, vaan ihmisen kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Me uskallamme väittää, että ei ole olemassa vain yhtä johtamista, joka on oikein tai johtaa parhaimpaan lopputulokseen. Ihminen ei ole kone, joka suorittaa yksittäistä tehtävää. Jos haluamme, että ihmiset tekevät yhä paremmin sitä, mitä koneet eivät tee, on ymmärrettävä aidosti ihmisten inhimillisiä tarpeita ja motivaatiotekijöitä.
 

Parempi ihmiskäsitys on avain parempaan johtamiskulttuuriin  
 

Certified Human Leader™️ on moderni ihmisjohtamisen ohjelma, joka vastaa modernin johtajuuden muutospaineisiin muuttuvassa ajassamme. 

 

Miksi? 

Moderni johtajuus on kokonaisvaltaista johtamista. Keskittymistä ihmisyyteen prosessien ja taloudellisten tunnuslukujen lisäksi. Autamme sinua löytämään toimivia tapoja johtaa ihmisiä yksilöllisesti muuttuneessa ja muuttuvassa työympäristössä.

 Mitä? 

Johtamisohjelma vahvistaa valmiuksia sekä oman, että työyhteisön kulttuurin taustalla vaikuttavien ihmisnäkemysten kriittiseen tarkasteluun ja kehittämiseen. Tavoitteena on pohtia, miten luoda koko yhteisöön voittavia toimintamalleja, jotka samalla antavat ihmisten kasvaa kohti omaa huippuaan.

 Miten? 

Certified Human Leader™️ haastaa sinua ja yhteisöäsi pohtimaan kulttuuria, johtamista ja ihmisyyttä tietojen, taitojen ja asenteiden kautta. Ohjelma rakentuu Milestonen ihmiskäsityksen yhdeksän teeman ympärille ja sisältää digitaalista itseohjautuvaa työskentelyä, ryhmäkeskusteluita sekä työpajoja.
Ohjelman kesto on 6-12 kuukautta. Ohjelman suoritettuasi saat sertifikaatin osaamisestasi.

Lue lisää: CertifiedHumanLeader.com

Kiitos! Palaamme asiaan pikimmiten.

bottom of page