top of page

MILESTONE IHMISKÄSITYS 

TM

”Lähes kaikki yrityksen onnistumiset ja epäonnistumiset 
voidaan johtaa siitä ihmiskäsityksestä, joka siellä 

tietoisesti tai tiedostamattomasti on omaksuttu”

Jokaisessa yrityksessä on joko tietoisesti tai tiedostamatta omaksuttu jonkinlainen ihmiskäsitys. Se vaikuttaa kaikkeen tekemiseen ja muovaa yrityskulttuuria. Käsitys ihmisestä määrittää yrityksen rakenteita ja toimintatapoja sekä vaikuttaa siihen, kuinka ihmisiä ohjataan ja kuinka heihin suhtaudutaan. Esimerkiksi sopimukset ja säännöt, palkitsemisjärjestelmät, palaverikäytännöt ja muut toimintamallit heijastavat yrityksen ihmiskäsitystä. Ihmisyyden ymmärrys ilmenee myös yrityksen sisäisessä viestinnässä ja siinä miten ihmiset kohdataan käytävillä.

Jotta yrityskulttuuria voi ymmärtää,
 täytyy ymmärtää ihmistä

Milestonen toimintajatuksen ydin on käsitys ihmisen oleellisimmista peruspiirteistä liike-elämän ympäristössä. Mileston ihmiskäsitys on muokkautunut ja jalostunut yrityksemme noin 20 toimintavuoden aikana. Liiketoiminnan kannalta oleellisimpia ihmisen peruspiirteitä on tämän hetkisen ymmärryksemme mukaan yhdeksän. Yksilön tasolla ihmisen peruspiirteistä merkittävimpiä ovat ihmisen arvo ja vastuullisuus. Tiimin näkökulmasta merkittävintä on ihmisen yhteisöllisyys ja sosiaalisuus.

Onnistuneessa johtamisessa on kysymys syvimmiltään kahdesta asiasta: millainen on se olento, jota johdetaan ja siitä, 
miten muutetaan kulttuuria strategiaa tukevaksi. 
Johtaminen ilman tervettä käsitystä siitä, millainen ihminen on (ihmiskäsitystä) ei johda toivottuun lopputulokseen. Strategia, jota kulttuuri ei tue, on tuomittu epäonnistumaan.


Milestonen ihmiskäsitys vastaa kysymykseen, mitä ihmiskäsityksen huomioiminen voisi parhaimmillaan työelämässä tarkoittaa. Ihminen on vastuullinen, oppiva ja luova, arvokas, yhteisöllinen, keskeneräinen, tunteva, merkityksiä hakeva, 
kehollinen sekä ainutlaatuinen.

 

Lue lisää kesäblogistamme

Ihmiskäsitys
bottom of page