MILESTONE IHMISKÄSITYS 

TM

”Lähes kaikki yrityksen onnistumiset ja epäonnistumiset 
voidaan johtaa siitä ihmiskäsityksestä, joka siellä 

tietoisesti tai tiedostamattomasti on omaksuttu”

Jokaisessa yrityksessä on joko tietoisesti tai tiedostamatta omaksuttu jonkinlainen ihmiskäsitys. Se vaikuttaa kaikkeen tekemiseen ja muovaa yrityskulttuuria. Käsitys ihmisestä määrittää yrityksen rakenteita ja toimintatapoja sekä vaikuttaa siihen, kuinka ihmisiä ohjataan ja kuinka heihin suhtaudutaan. Esimerkiksi sopimukset ja säännöt, palkitsemisjärjestelmät, palaverikäytännöt ja muut toimintamallit heijastavat yrityksen ihmiskäsitystä. Ihmisyyden ymmärrys ilmenee myös yrityksen sisäisessä viestinnässä ja siinä miten ihmiset kohdataan käytävillä.

Jotta yrityskulttuuria voi ymmärtää,
 täytyy ymmärtää ihmistä

Milestonen toimintajatuksen ydin on käsitys ihmisen oleellisimmista peruspiirteistä liike-elämän ympäristössä. Mileston ihmiskäsitys on muokkautunut ja jalostunut yrityksemme 15 toimintavuoden aikana. Liiketoiminnan kannalta oleellisimpia ihmisen peruspiirteitä on tämän hetkisen ymmärryksemme mukaan yhdeksän. Yksilön tasolla ihmisen peruspiirteistä merkittävimpiä ovat ihmisen arvo ja vastuullisuus. Tiimin näkökulmasta merkittävintä on ihmisen yhteisöllisyys ja sosiaalisuus.


Ihminen on 
vastuullinen, oppiva ja luova, arvokas, yhteisöllinen, keskeneräinen, tunteva, merkityksiä hakeva, 
kehollinen sekä ainutlaatuinen.

 

Lue lisää kesäblogistamme

Milestone  |  postia@milestone.fi  |  +358 20 773 9630 

  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

© 2019 by Milestone.