top of page

JOHDON KULTTUURI-TYÖSKENTELY

”Ihmislähtöinen kulttuuri on menestyvien yrityksien strateginen valinta.”

 

Johdon kulttuurivisio -työskentely

Kulttuurin muotoilussa työ johtoryhmässä alkaa yhteisen vision rakentamisella sekä sitoutumisella muutokseen. Millainen on teidän yrityksenne unelmakulttuuri? Kulttuuri, joka mahdollistaa yhteisten tavoitteiden toteutumisen, saumattoman yhteistyön ja kaikkien ihmisten kasvamisen kohti omaa huippuaan!

 

Kulttuuria tulee aina määritellä suhteessa yrityksen strategiaan: mitä halutaan yhdessä saada aikaiseksi ja erityisesti millaista käyttäytymistä meidän tulee vahvistaa, jotta saavutamme yhteisen tavoitteen. Jokaisen organisaation kulttuurissa on myös hiljainen oletus, kuin kuiskaus siitä, mitä täällä ajatellaan ihmisestä. Yrityskulttuuriin muotoutunut käsitys ihmisestä voi olla hyvä tai huonompi: se joko estää tai vapauttaa ihmisen koko potentiaalin toimintaan. Ymmärrys ihmisyydestä on avainasemassa kulttuurivision muotoilussa, koska kulttuuri on ihmisten rakentama, organisaation rakenteiden, toimintatapojen, ohjauksen ja ihmisiin suhtautumisen kokonaisuus, jota käsitys ihmisestä määrittää.

 

Ota yhteyttä ja jatketaan keskustelua siitä, miten voimme auttaa teitä muotoilemaan voittavan kulttuurivision, joka vapauttaa ihmisten koko potentiaalin ja saa yrityksenne liiketoiminnan lentoon!

Koko organisaation arvodialogi

Milestonen osallistava arvodialogi tuo arvot jokaisen omiksi tarinallisuuden ja omakohtaistamisen menetelmien avulla. Onnistunut arvodialogi on kaikkien mukaan ottamista. Johdon selkeällä viestillä halutusta arvopohjasta ja johdon sitoutumisella dialogiin on suuri rooli onnistumisessa. Arvot ovat konkreettinen johtamisen väline arjessa. Arvojen kautta määritellään haluttua käyttäytymistä ja ne auttavat ihmisiä tiukan paikan tullen valitsemaan parhaimman mahdollisen vaihtoehdon etenemiselle. ​

 

Olipa yrityksessäsi arvoprosessi kokonaan lähtökuopissa tai kaipaatte vain pientä freesausta arvoihinne, unohda aikaa vievät ja uuvuttavat roadshowt! Ota meihin yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää siitä, miten voit Milestonen arvodialogin avulla työskennellä koko organisaation kanssa ketterästi, tehokkaasti ja samanaikaisesti.

JOHTORYHMÄSTÄ HUIPPUTIIMIKSI

”Onko johtoryhmänne todellinen huipputiimi, jossa kaikki ovat sitoutuneita yhteisen tavoitteen edistämiseen ja toinen toisensa tilivelvollisena pitämiseen? ”

 

100 % luottamukseen perustuvan johtoryhmän työskentely vaatii pysähtymistä yhdessä ryhmänä ja suunnitelmallista kehittämistä luottamuksen, sitoutumisen ja tilivelvollisuuden osalta. Milestonen johtoryhmien kehittäminen pohjautuu Tiimin viisi toimintatasoa -analyysiin ja työskentelymalliin.

 

Mitä hyvää liiketoiminnallenne seuraisi jos:

  • Kaikki johtoryhmän jäsenet olisivat aidosti avoimia ja rehellisiä sekä uskoisivat siihen, että muut aidosti haluavat tiimilleen ja toisilleen hyvää.

  • Uskaltaisivat aidosti antautua rakentavaan konfliktiin ja osaisivat väitellä rakentavasti ideoista.

  • Sitoutuisivat yhdessä tehtyihin päätöksiin.

  • Olisivat valmiita vaatimaan vastuullisuutta ja tuloksellisuutta niin itseltään kuin muilta johtoryhmän jäseniltä. 

 

Ota meihin yhteyttä, jos haluat varmistaa, että johtoryhmänne toimii kuin huipputiimi, jossa kaikki ovat sitoutuneita yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen, toinen toisensa tilivelvollisena pitämiseen sekä vaikeidenkin asioiden perinpohjaiseen läpikäymiseen!

Kiitos! Palaamme asiaan pikimmiten.

bottom of page