top of page

JOHDON KULTTUURI-TYÖSKENTELY

”Ihmislähtöinen kulttuuri on menestyvien yrityksien strateginen valinta.”

 

Kulttuurissa vallitseva ihmiskäsitys -työskentely

Kulttuurin muotoilussa työ johtoryhmässä alkaa kirkastamalla kulttuurissa vallitseva johtamisen ihmiskäsitys sekä tunnistamalla millaista käyttäytymistä strategian toteutuminen edellyttää. Johto määrittelee millaista ihmiskäsitystä johtamiskulttuurissa halutaan toteuttaa.

Johdon kulttuurivisio -työskentely

Seuraavassa vaiheessa johtoryhmässä käynnistetään

yhteisen kulttuurivision rakentaminen.  Millainen on onganisaationne unelmakulttuuri? Kulttuuri, joka mahdollistaa yhteisten tavoitteiden toteutumisen, saumattoman yhteistyön ja kaikkien ihmisten kasvamisen kohti omaa huippuaan!

 

Kulttuuria tulee aina määritellä suhteessa yrityksen strategiaan: mitä halutaan yhdessä saada aikaiseksi ja erityisesti millaista käyttäytymistä meidän tulee vahvistaa, jotta saavutamme yhteisen tavoitteen. Jokaisen organisaation kulttuurissa on myös hiljainen oletus, kuin kuiskaus siitä, mitä täällä ajatellaan ihmisestä. Yrityskulttuuriin muotoutunut käsitys ihmisestä voi olla hyvä tai huonompi: se joko estää tai vapauttaa ihmisen koko potentiaalin toimintaan. Ymmärrys ihmisyydestä on avainasemassa kulttuurivision muotoilussa, koska kulttuuri on ihmisten rakentama, organisaation rakenteiden, toimintatapojen, ohjauksen ja ihmisiin suhtautumisen kokonaisuus, jota käsitys ihmisestä määrittää.

 

Ota yhteyttä ja jatketaan keskustelua siitä, miten voimme auttaa teitä muotoilemaan voittavan kulttuurivision, joka vapauttaa ihmisten koko potentiaalin ja saa yrityksenne liiketoiminnan lentoon!

Johtamisen prinsiippien rakentaminen

Kulttuurin kehittämisessä johtamisella on suuri vaikutus siihen, miten kulttuurivisio saadaan jalkautumaan organisaation jokaiselle tasolle.

Milestonen osallistava digitaalinen dialogi mahdollistaa kaikkien esihenkilöiden mukaan ottamisen yhteiseen keskusteluun johtamisen arvolupauksesta. Työskentelyssa omakohtaistetaan ja normitetaan hyvä strategiaa tukeva johtaminen johtamisen prinsiipeiksi.  Johtamiskulttuuri on konkreettinen strategian toteuttamisen väline. Oikeanlaisella johtmamisella tuetaan haluttua käyttäytymistä läpi organisaation.

 

Ota meihin yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää siitä, miten voit Milestonen johdon työskentelyn avulla rakentaa kulttuurin, joka tukee strategiaa.

JOHTORYHMÄSTÄ HUIPPUTIIMIKSI

”Onko johtoryhmänne todellinen huipputiimi, jossa kaikki ovat sitoutuneita yhteisen tavoitteen edistämiseen ja toinen toisensa tilivelvollisena pitämiseen? ”

 

100 % luottamukseen perustuvan johtoryhmän työskentely vaatii pysähtymistä yhdessä ryhmänä ja suunnitelmallista kehittämistä luottamuksen, sitoutumisen ja tilivelvollisuuden osalta. Milestonen johtoryhmien kehittäminen pohjautuu Tiimin viisi toimintatasoa -analyysiin ja työskentelymalliin.

 

Mitä hyvää liiketoiminnallenne seuraisi jos:

  • Kaikki johtoryhmän jäsenet olisivat aidosti avoimia ja rehellisiä sekä uskoisivat siihen, että muut aidosti haluavat tiimilleen ja toisilleen hyvää.

  • Uskaltaisivat aidosti antautua rakentavaan konfliktiin ja osaisivat väitellä rakentavasti ideoista.

  • Sitoutuisivat yhdessä tehtyihin päätöksiin.

  • Olisivat valmiita vaatimaan vastuullisuutta ja tuloksellisuutta niin itseltään kuin muilta johtoryhmän jäseniltä. 

 

Ota meihin yhteyttä, jos haluat varmistaa, että johtoryhmänne toimii kuin huipputiimi, jossa kaikki ovat sitoutuneita yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen, toinen toisensa tilivelvollisena pitämiseen sekä vaikeidenkin asioiden perinpohjaiseen läpikäymiseen!

Koko organisaation arvodialogi

Milestonen osallistava arvodialogi tuo arvot jokaisen omiksi tarinallisuuden ja omakohtaistamisen menetelmien avulla. Onnistunut arvodialogi on kaikkien mukaan ottamista. Johdon selkeällä viestillä halutusta arvopohjasta ja johdon sitoutumisella dialogiin on suuri rooli onnistumisessa. Arvot ovat konkreettinen johtamisen väline arjessa. Arvojen kautta määritellään haluttua käyttäytymistä ja ne auttavat ihmisiä tiukan paikan tullen valitsemaan parhaimman mahdollisen vaihtoehdon etenemiselle. ​

 

Olipa yrityksessäsi arvoprosessi kokonaan lähtökuopissa tai kaipaatte vain pientä freesausta arvoihinne, unohda aikaa vievät ja uuvuttavat roadshowt! Ota meihin yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää siitä, miten voit Milestonen arvodialogin avulla työskennellä koko organisaation kanssa ketterästi, tehokkaasti ja samanaikaisesti.

Kiitos! Palaamme asiaan pikimmiten.

bottom of page