top of page

INHIMILLINEN MUUTOSMATKA

 

Oletko sinä koskaan ollut tilanteessa,
ettet ole oikein tiennyt mihin suuntaan kulkea?

Kohtaamme työelämässä monenlaisia tilanteita - murroskohtia,
missä tulevaisuus tuntuu epävarmalta. ​

Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi iso organisaatiomuutos, joka luo epävarmuutta oman työn jatkuvuuteen. Toisaalta epävarmuus voi syntyä myös siitä, että oma työrooli tai tehtävänkuva ei enää samalla tavalla tunnu kiinnostavalta kuin aikaisemmin ja toivoisit tukea oman tilanteen läpikäymiseen ja omien voimavarojen ja mahdollisuuksiesi tunnistamiseen.​​ Työn murroskohta voi syntyä siis sisältä tai ulkoapäin tulevasta työntövoimasta ja aiheuttaa huolta ja epävarmuuden
tunteita omasta tulevaisuudesta​.

Jos tunnistat olevasi tämänkaltaisessa työn murroskohhdassa ja toivoisit tukea oman suunnan ja voimavarojen tunnistamiseen, tervetuloa joukkoomme. ​Lähdetään yhdessä Inhimilliselle Muutosmatkalle työn murroskohdassa.

 Inhimillinen Muutosmatka
työelämän murroskohtaan

 

Mitä?

 Kuuden viikon mittainen verkkovalmennus, joka tarjoaa mahdollisuuden pohtia teemoja, joiden avulla voit suunnitella omaa tulevaisuutta työn murroskohdassa. Saat myös tueksesi (anonyymia) vertaistukea muilta murrosvaihetta matkaavilta.

Kenelle?

Inhimillinen Muutosmatka auttaa sinua kohtaamaan työelämän murroskohdan. Mikäli olet murrosvaiheessa tai tulossa muutoskohtaan, joka on ulkoa ohjattu, tyytymättömyyttä tai epävarmuutta lisäävä työelämän murros, on tämä muutosmatka sinulle

Miksi?

Valmennus antaa mahdollisuuden tarkastella meneillään olevaa oman työn murrosta eri näkökulmista jäsentäen tulevaa vaihetta ja omaa suhtautumista tulevaan. Kun ihminen sanoittaa omia ajatuksiaan toisille, hän kuulee ne itsekin paremmin ja näkymä selkiytyy.

 

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä postia@milestone.fi

bottom of page