top of page
  • Jussi Simolin

Nykyaikainen johtaja puhuu opettajaa, joka puhuu markkinoijaa, joka puhuu opettajaa, joka puhuu joht


Johtamisessa, opettamisessa ja markkinoinnissa on paljon samaa. Kaikissa pitää herätellä tietoisuutta, kiinnostusta, motivaatiota ja saada aikaan tavoitteellista toimintaa. Parhaimmillaan syntyy pitkäaikainen sitoutuneisuuden ja ylpeyden tunne firmaa, koulua tai brändiä kohtaan. Perusasia, joka ei ole ilmiselvää: Johtajat, opettajat ja markkinoijat ovat kaikki tekemisissä ihmisten kanssa.

Omakohtaisen havainnon johtamisen, opettamisen ja markkinoinnin samankaltaisuudesta olen tehnyt opettajan koulutuksen saaneena, 17-vuoden kansainvälisen korporaatiouran tehneenä ja nyt osallistavan johtamisen/oppimisen työkalua kehittävänä ja markkinoivana start-up -yrittäjänä. Samankaltaisuus näyttäytyy muun muassa siinä, että käsitteet Itseohjautuvuus, yhteisöllisyys ja tasa-arvoinen toisten arvostaminen on kaikkien ”siilojen” puheen parressa ja, kun pyritään saavuttamaan toiminnalle asetettuja tavoitteita.

Itseohjautuvuuteen ohjaaminen

Nykyaikainen johtaminen pohjaa rikkaaseen viestintään ja itseohjautuvuuteen ohjaamiseen (kuulin tämän termin itse ensimmäisen kerran MLP:n Sami Jaloselta). Nykyaikaisen opettamisen taustalla (mm. OPS2016) on ajatus oppilaasta aktiivisena toimija opettajan viisaasti fasilitoidessa opiskelua ja oppimista. Nykyaikainen markkinointi taas luottaa yhä enemmän Inbound-lähestymiseen, jossa pyritään aktivoimaan tuleva asiakas tutkimaan asioita ja lähestymään ostopäätöstä mahdollisimman itseohjautuvasti. Ihmisen aktiivista toimintaa korostetaan.

Yhteisöllisyys, yhteisöt, joukkoon kuuluminen

100 vuotisen Suomen juhlavuoden pääteema oli #yhdessä.

Nykyajan johtajan, opettajan ja markkinoijan sanastoon kuuluvat yhä voimakkaammin termit kuten yhteisöt, yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja osallistaminen. Toimiva yhteisö on paljon enemmän kuin osiensa summa. Johtaja voi ohjata sellaisen kulttuurin muodostumista, jossa työyhteisö koetaan energisoivaksi ja elämänlaatua parantavaksi tilaksi. Yhteisöllinen ja osallistava pedagogiikka toimii kouluissa sekä oppimistulosten että syrjäytymisen ehkäisyn kannalta positiivisesti. ”Co-created with customers” on erittäin vahva markkinaviesti, jolla tuotetaan epäreilua kilpailuetua mitattavasti.

Tasa-arvoisuus, toisten arvostaminen

Yhteisöllisyyteen sisältyy myös lupaus tasa-arvoisuudesta ja toisten arvostamisesta. Asiakasta arvostava markkinointi tuottaa parempaa tulosta, sillä sen tarkoituksena on auttaa eikä tuputtaa. Eri temperamentteja yhdenvertaisesti kohteleva johtamistyyli auttaa tuottamaan parempaa työilmapiiriä, jota voidaan ohjata hienoon tavoitteelliseen toimintaan. Introvertin ja ekstrovertin oppilaan tasavertainen mukaanotto on mainio investointi tulevaisuuteen. ”Tasa-arvoinen maailman paras peruskoulu” on eräs Suomen koulutussektorin päävisioista.

Mitä sitten?

Mitä ajatuksia tämän pohdinnan pitäisi herättää? No ehkä sitä, että johtaja voisi käyttää samoja fasilitoinnin ja ohjaamisen metodeja kuin opettaja ja opettaja voisi ottaa oppia markkinoijalta vaikkapa viestin kiteytyksessä ja "ostajapersoonan" muodostamisessa. Ja päinvastoin ja ristiin. Sekoittamalla eri toimialoja keskenään syntyy rikasta ja oivaltavaa oppimista, josta hyötyvät kaikki. Yhteisöllisyys, tasa-arvoisuus ja itseohjautuvuus on agendalla koko yhteiskunnassa ja se on lohduttavaa. Olemme kulkemassa samaan suuntaan.

Milestonen blogissa vieraskynäilevä Jussi on 45-vuotias kahden teini-ikäisen lapsen isä, joka 17 vuoden korporaatiouran jälkeen siirtyi start-up -yrittäjäksi eikä kadu päivääkään päätöstään. Jussin työelämän tarkoitus on auttaa ihmisiä osallistumaan heitä koskevien päätösten tekoon ja uskoo osallistavaan johtamiseen ja oppimiseen. Aineenopettajan koulutuksen käyneenä häntä kiinnostaa sekoittaa johtajuutta, oppimista ja markkinointia ja yrittää löytää asiakkailleen ymmärrettäviä hyötyjä näiden yhdistelmistä, ymmärrettävällä tavalla!

bottom of page