top of page
  • Matilda Kivinen

Millainen olisi maailma ilman väärinkäsityksiä tai vääriä tulkintoja?

Vallitseva poikkeusaika on haastanut rajusti tiimien vuorovaikutusta, kun toimistoelämä vaihtui nopeasti etätöihin. Etäjohtaminen sekä erilaisten projektien käynnistäminen ja ylläpitäminen etänä asettaa omia haasteitaan tehokkaalle toiminnalle. Onnistuneessa etätyössä tiimien toiminta perustuu luottamukseen, yhteiseen suunnitteluun ja sopimiseen sekä tiimin itseohjautuvuuteen. Etätyön pitkittyessä, meiltä puuttuvat arjen vuorovaikutustilanteet. Näin myös erilaiset väärinkäsitykset ja väärät tulkinnat lisääntyvät.


Tunnereaktioista nousevat tulkinnat ovat valitettavan yleisiä arkipäiväisiä väärinymmärrysten syitä. Saman asian kun voi eri ihminen tulkita aivan eri tavalla. Tilanteiden herättämät tunteet, tulkinnat sekä kokemus siitä, mitä ennen on tapahtunut vaikuttaa siihen, miten kohtaamme erilaisia asioita arjessa.


Pidä tunkkis!


Ihan minkä asian tahansa voi joku ymmärtää tai siis tulkita ihan miten tahansa. Toisinaan emme tarvitse edes tilannetta tehdäksemme tulkintoja. Tästä esimerkkinä vanha tuttu Pidä Tunkkis! -tarina, jossa kaveri menee keskellä yötä talon pihaan ja pohtii itsekseen uskaltaako hän herättää talon väkeä lainatakseen tunkkia. Aikansa pohdittuaan ja jahkailtuaan hän heittää kiven verannan ikkunasta läpi ja karjaisee: Pitäkää prkle tunkkinne.


Ihminen on siis ainutlaatuinen siinä mielessä, että pystyy stressaantumaan ihan vaan omista ajatuksistaan suhteessa johonkin asiaan. Elämmekin usein omissa tulkinnoissamme, miettimättä niiden paikkansapitävyyttä.


Tulkinnat työelämässä


Työelämässä on paljon piiloviestejä, huhuja, oletuksia, luuloja ja uskomuksia, jotka ohjaavat arjen valintojamme. Teemme alati tulkintoja, kaikkialla kaikkien kanssa ja kaiken aikaa – se on meidän ihmisten tapa käsittää elämää.


Tärkeintä olisi kuitenkin ymmärtää, että voimme itse valita ohjaavatko tulkinnat minua vai ohjaanko minä tulkintoja. Tällä on huomattava vaikutus omaan toimintaan, suorituskykyyn, tehokkuuteen, stressitasoon sekä elämän tyytyväisyyteen.


Nyt käsi sydämellä..


Kuinka monta kertaa sinulla on mennyt herne nenään sähköpostiviestistä? Tai montako kertaa olet miettinyt, että sinun työpanostasi ei arvosteta, kun et saanut riittävää tietoa ajoissa tai kun tehtiin tuplatyötä? Tai millaisen ajatteluketjun on herättänyt esimiehen katseet, eleet tai kiire, kun olet tarvinnut tukea?


Olet varmaan myös joskus miettinyt jotain tulevaisuuden tilannetta ja huomannut että sen ajatteleminen herätti kielteisiä tunteita: epävarmuutta, huolta, pelkoa tai kiukkua. Usein tämä oma sisäinen tulkinta saa myös aikaiseksi ikävien tunteiden lisäksi ihan fyysisiä oireita, kuten päänsärkyä, vatsakipuja tai hartiajumia.


On siis mahdollista, että pelkkä oma tulkintamme jostain tulevaisuuden tilanteesta vaikuttaa fyysisesti oloon, vaikka mitään ei vielä ole edes tapahtunut.


Tilanne - tulkinta - tunne - toiminta


On helppo myöntää jonkin tilanteen voivan aiheuttaa tulkinnan, josta heräävä tunne vaikuttaa reaktioihimme ja toimintatapaamme. Mutta vaikeampaa on tunnistaa tämä ketju silmänräpäyksessä ja haastaa oma tulkinta ennen kuin siirtyy toimimaan.


Tilanteiden ja niistä tekemiemme tulkintojen erottaminen on usein vaikeaa. Ajatuksemme toimii ikään kuin selostaja kertoisi tarinaa ja liittäisi tapahtumiin merkityksiä, jotka taas aiheuttavat ja ylläpitävät tunnereaktioita.


Erityisen tärkeää on oman tulkinnan haastaminen konflikteissa ja tilanteissa, joissa nousee ns. selkäydinreaktio. Selkäydinreaktio on tapa reagoida tai toimia tavalla, jota ihminen ei itse kontrolloi. Reaktio nousee esiin pyytämättä, toivomatta ja odottamatta samalla tavalla samanlaisissa tilanteissa.


Tulkintojen taklaaminen?


Seuraavan kerran kun tunnistat, että tulkintasi tilanteesta on negatiivinen, voit ottaa askeleen kohti myönteisempää ajattelua ja uudelleen muotoilla tulkintasi ja päättää valita rakentavan reaktion ja positiivisen toiminnan.


Mieti jotakin tilannetta

- Millaisen vaistomaisen ajatuksen tilanne tai tilanteen ajatteleminen nosti esiin?

- Millainen tunne heräsi? Miten ajattelit vaistomaisesti toimia?

- Onko tämä tulkinta itse asiassa paikkansapitävä / totta?

- Millaista tietoa tarvitsen, että voin tarkistaa oman tulkintani oikeellisuuden?

- Ylireagoinko tai liioittelenko asiaa?

- Onko olemassa jokin muu tapa tarkastella tilannetta?


Jos haluat kuulla miten Milestonen ihmiskäsitys auttaa ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä, ota yhteyttä. Vähintäänkin saat mielenkiintoisen ja ajatuksia tuulettavan digitaalisen keskustelun ja parhaimmillaan voimme rakentaa yhdessä kulttuurin, jossa jokainen tiiminjäsen kantaa vastuun omista tunteistaan ja tulkinnoistaan, sekä osaa valita rakentavan tavan toimia.


Matilda toimii Milestonessa kulttuurimuotoilijana.

Matilda Kivinen

p. 040 1609141

matilda@milestone.fi

Comments


bottom of page