top of page
  • Matilda Kivinen

Työpaikan energiasyöpöt

Työpaikalla viihtyminen ja kannustava työilmapiiri ovat jokaiselle meille tärkeitä. Vaikka työtehtävät olisivat huippumielenkiintoisia ei motivaatio ole huipussaan, jos työilmapiiri on heikko. Toisaalta taas hyvien tyyppien kanssa on valmis tekemään enemmän vähemmän mielenkiintoisia tehtäviä, kun ilmapiiri kompensoi tehtävien mielekkyyttä.

Uskallan kuitenkin väittää, että lähes jokaisessa työyhteisössä nousee esiin joskus niin sanottu työpaikan energiasyöppö. Henkilö, jonka erilainen, hankala tai epärakentava käyttäytyminen vie energiaa tekemiseltä.

Ne organisaation energiasyöpöt...

Työyhteisössä voi pulpahdella esiin erilaisia energiasyöppöjä, joiden toiminta hämmentää, turhauttaa tai hidastaa työtä. Tässä alla listattuna muutamia erilaisia energiasyöpön ilmentymiä, joihin olen törmännyt tai joiden toiminnasta olen kuullut. Listan syöpöt eivät ole todellisia henkilöitä, vaan kuvauksia sellaisesta käyttäytymistä, jota työpaikoilla saattaa toisinaan pulpahdella pintaan.

Energiasyöppö, joka aina uhrautuu muiden vuoksi ja muistaa myös kertoa sen joka käänteessä. Henkilö, joka on aina töissä ja saavutettavissa ja olettaa samaa muilta.

Negatiivisuussyöppö eli ihminen, joka ei näe missään mitään hyvää. Hän, joka valittaa mutta ei tee asioille mitään muuttaakseen niitä. Ihminen, joka onnistuu usein latistamaan tunnelman ja paisuttaa kärpäsistä härkäsiä päivitellen asioiden kamaluutta.

Juoruilusyöppö, joka saa kahden ihmisen välille riidan. Yleensä juoruilemalla ihmisten kesken vahingossa tai tahallisesti aiheuttaen konflikteja heidän välilleen.

Draamasyöppö, joka haluaa olla aina huomion keskipisteenä ja jonka toiminta on usein yliampuvaa. Kokoukset saattavat kulua siihen, että vellotaan porukalla jossain hänen herättämässään tunteessa sen sijaan, että keskityttäisiin asiaan. Todennäköisesti hän kävelee huoneesta huoneeseen päivittelemässä miten huonosti tieto kulkee, esihenkilö johtaa, työkalut toimii tai miten kiire hänellä on.

Turhaumasyöppö, joka purkaa pettymyksiään muihin ihmisiin. Hän, joka on aina puolustuskannalla saadessaan rakentavaa palautetta, mutta samanaikaisesti antaa herkästi palautetta muiden toiminnasta.

Lähes jokaisella työpaikalla on hetkiä kun tuntuu, että joku puhuu selän takana, joku suuttuu tyhjästä, joku lupaa liikoja tai unohtaa mitä lupasi. Tai niitä ihmisiä, jotka eivät tunnu koskaan olevan syypäitä mihinkään.

Toisaalta jokainen meistä on joskus myös itse ollut se energiasyöppö. On vaikea palautua rationaaliseksi, jos selkäydinreaktio lyö yli ja tunteet kuohuvat. Silloin kun harmittaa, kiukuttaa ja ärsyttää on vaikea innostua ja innostaa, kantaa vastuuta tai tehdä yhteistyötä. Silloin toivoisi, että tiimi ympärillä osaisi kysyä oikeat kysymykset ja purkaa sen tunteen oman toiminnan taustalla.

Ei ole yhdentekevää miten työyhteisössä toimitaan

Pitkittyessään epärakentava käyttäytyminen näyttäytyy yrityskulttuurissa mm. erilaisina kuppikuntina, mä olen vain töissä täällä asenteena, välinpitämättömyytenä tai vaikkapa taustakokouksina, jossa virallisen kokousten jälkeen pienempi porukka keskustelee siitä, mistä kaikista syistä kokouksen agenda ei tule onnistumaan.

Monesti tälle ilmaantuvalle epäasialliselle käyttäytymiselle ummistetaan silmät. On epämukavaa tai vaikeaa puuttua ihmisen käyttäytymiseen. Varsinkin kun siinä ei ole ollut väkivallan uhkaa tai selkeää kiusaamista eikä alisuoriutumista. Selkeisiin todennettaviin ongelmiin on helpompi puuttua. Usein myös tällainen käyttäytyminen on ohimenevää - sellaista joka pulpahtelee esiin silloin tällöin.

Kuitenkin on todettu, että työpaikan ihmissuhteisiin liittyvät kuormitustekijät selittävät yli 80% negatiivisista mielialan vaihteluista työpäivän aikana. Tämä kuormitus on suoraan kytköksissä työntehokkuuteen, motivaatioon ja arvostuksen kokemukseen.

Millaista käyttäytymistä siedetään, sellaista kulttuuria rakennetaan

Esimiehen tärkein tehtävä on saada tiimille työolosuhteet, joissa jokainen haluaa tehdä parhaansa. Hyvä ihmisten johtaja osaa, joko itse tai ulkopuolisen kumppanin kanssa, selvittää ne perimmäiset syyt - pelot ja tunteet - ongelmallisen käyttäytymisen takana. Hyvä ihmisten johtaja uskaltaa puuttua epärakentavaan käyttäytymiseen systemaattisesti ja inhimillisesti mutta jämäkästi. Usein jo tiimin psykologisen turvallisuuden ja luottamuksen lisääminen riittää siihen, että tiimissä jokainen kulkee kohti yhdessä asetettuja tavoitteita ja varmistaa tiimin yhteistyön sujuvuuden sekä ymmärtää millainen käyttäytyminen on konflikteissa rakentavaa ja millainen epärakentavaa.

Ymmärtämällä miksi ihminen toimii kuten toimii, mitkä pelot, tunteet ja uskomukset ohjaavat käyttäytymistä, voit kehittää työyhteisön luottamusta ja puuttua mahdolliseen ongelmalliseen tai epärakentavaan käyttäytymiseen.

Rohkeutta se vaatii, mutta uskallatko jättää puuttumatta toimintaan, joka nakertaa yrityskulttuurinne ydintä ja vahingoittaa ilmapiiriä?

Milloin viimeksi itse törmäsit työpaikan energiasyöppöön? Tässä muutamia kysymyksia pohdittavaksi:

  1. Millaisissa tilanteissa tunnistat oman turhautumisen muiden toimintaan? Mitä tapahtui ja miksi?

  2. Tarkistitko tilanteessa oman tulkintasi oikeellisuuden?

  3. Mieti miten voisit itse seuraavaksi samassa tilanteessa ohjata toimintaa rakentavaan suuntaan?

Jos haluat kuulla miten Milestonen ihmiskäsitys tai Certified Human Leader -ohjelma auttaa ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä, ota yhteyttä! Vähintäänkin saat mielenkiintoisen ja ajatuksia tuulettavan keskustelun ja parhaimmillaan voimme rakentaa yhdessä johtamiskulttuurin, jossa esihenkillö tunnistaa epärakentavan käyttäytymisen syitä ja saa keinoja puuttua siihen.

Matilda vastaa Milestonessa markkinoinnista ja toimii kulttuurimuotoilijana.

Matilda Kivinen

p. 040 1609141

matilda@milestone.fi


bottom of page