top of page
  • Matilda Kivinen

Kasvu monipuoliseksi ruokataloksi vaatii ketteryyttä

- Lue miten sadat etätyöpisteet Itämeren ympärillä toimivat strategiatyöpajoina


Vuosi 2020 muutti, ainakin hetkellisesti, tapaamme tehdä töitä. Muuttuneesta uudesta tilanteesta huolimatta HKScan onnistui vuonna 2020 jalkauttamaan uuden konsernistrategiansa erinomaisin tuloksin.


HKScan on merkittävä pohjoismainen ruokatalo, jolla on yli sadan vuoden kokemus vastuullisesta lihantuotannosta ja laadukkaista tuotteista. Vuoden 2019 lopulla HKScan julkaisi uuden konsernistrategian, jonka mukaisesti tavoitteena on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi.


Konsernistrategian jalkauttaminen osui ajankohtaan, jolloin perinteinen strategiadialogi toimitusjohtajan road showna ei ollut mahdollinen. Konsernin arvojen: Innosta, Johda, Välitä ja Kanna vastuu, mukaisesti henkilöstö haluttiin osallistaa uuden strategian aktiiviseen toteuttamiseen Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Baltiassa ja Puolassa.


”Halusimme luoda meille osallistavan strategiadialogin, joka olisi vahvasti linjassa yrityskulttuurimme ja arvojemme kanssa. Halusimme henkilöstömme tunnistavan itsensä aktiiviseksi toimijaksi osana konsernistrategian toteutusta. Keskeinen tavoitteemme oli lisätä yhteistä ymmärrystämme strategisista painopistealueistamme ja tavoitteistamme sekä vahvistaa henkilöstämme sitoutumista, kun jatkamme matkaamme monipuoliseksi ruokataloksi, sanoo HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä.

Kun perinteinen strategiadialogi siirtyy verkkoon


Perinteiseen tapaan strategia jalkautetaan usein henkilöstölle, liiketoimintayksiköiden johdolle ja muille avainhenkilöille ylimmän johdon pitämissä roadshow-tilaisuuksissa. Parhaimmillaan strategian viestintä on kahdensuuntainen keskustelu, jossa aidosti kuullaan ja kuunnellaan sekä vaihdetaan ajatuksia sitoutumista rakentaen.

” Organisaation elinehto ei ole pelkästään hyvä strategia, hiotut prosessit tai kirjatut ohjeistukset vaan vastuullisesti toimiva ihminen, joka elää organisaation arvojen ja kuten HKScanin tapauksessa yrityksen tarkoituksen mukaisesti. Näin saadaan ihmiset tukemaan strategian toteutumista arjen pienissä ja suurissa valinnoissa. Sitoutuminen luodaan vain ymmärtämällä olemassaolomme tarkoitus sekä strateginen tavoitteemme ja vaihtamalla ajatuksia niistä. - Kulttuuristrategi Elina Aaltolainen-Harjuoja, Milestone

Näin syntyi StrategyLive


Uuden konsernistrategian jalkauttamiseksi rakennettiin kolme kuukautta kestävä digitaalinen dialogi, joka mahdollisti jokaisen äänen kuulemisen sekä pysähtymisen strategisten painopisteiden äärelle.


Syksyllä 2020 toteutettiin kolme digitaalista tapahtumaa HKScanin Itämeren alueella sijaitsevissa toimintamaissa sekä viikkoja kestävä dialogi, jossa jokainen HKScanlainen pääsi itselleen sopivaan aikaan osallistumaan keskusteluun. Prosessin aikana henkilöstöä innostettiin jakamaan ajatuksia ja ideoita, haastamaan ja esittämään kysymyksiä sekä nostamaan esiin ratkaisuja tekstien, videoiden tai kuvien muodossa.


Yhteinen työskentely rakennettiin yhtiön strategisten painopistealueiden mukaan. Tavoitteena oli luoda yhteistä ymmärrystä strategiasta sekä kerätä ajatuksia ja ideoita strategiatyön tueksi kaikista liiketoimintayksiköistä. Keskusteluun kutsuttiin mukaan 1100 henkilöä, joista 90 % osallistui aktiivisesti keskusteluun. Prosessin aikana kerättiin yhteensä 7460 kommenttia ja saatiin satoja ideoita hyödynnettäviksi arkeen. Tällaista määrää ymmärrystä ei perinteisen auditoriotilaisuuden aikana ole totuttu saamaan.

”Toteuttamamme StrategyLive -dialogi ylitti odotukseni. Onnistuimme luomaan aitoa kiinnostusta, innostusta sekä ymmärrystä strategiaamme liittyen. Olin vaikuttunut henkilöstömme aktiivisesta osallistumisesta ja kommenttipaljoudesta niin keskustelutilaisuuksien aikana kuin itsenäisten tehtävien yhteydessä. Sähköinen alusta mahdollisti laajojen joukkojen aktiivisen osallistumisen. Uskon, että StrategyLive-konseptin ansiosta pääsimme parempaan lopputulokseen suhteessa perinteisiin tapoihin jalkauttaa strategiaa, sanoo konsernin viestintäjohtaja Heidi Hirvonen.”

Kun strategia herää eloon


StrategyLive-tapahtumat järjestettiin Milestonen avustuksella digitaalisesti. Jokaiseen strategiadialogiin kutsuttiin yhden liiketoimintayksikön toimihenkilöt, joten keskustelua saatiin kohdennettua jokaiseen markkinaan parhaiten soveltuvaksi. Strategiadialogit käytiin Suomen, Ruotsin, Baltian, Tanskan sekä Puolan henkilöstön kanssa toimitusjohtaja Tero Hemmilän johdolla ja konsernin henkilöstöjohtaja Liisa Sihvon fasilitoimana. Teemaan orientoivat ennakkotehtävät sekä tilaisuuksien jälkeen oivaltamista vahvistavat tai markkinaymmärrystä lisäävät tehtävät suoritettiin yhdessä yhtenä HKScan-konsernina, mikä vahvisti entisestään yksikkörajojen ylittävää yhteistyötä.

“Really good session - big thumbs up to colleagues who made this. Liked the interactive parts with surveys/questionnaires. Hope all these comments and inputs will be used in the coming near future work to make the strategy operational.
“Ehkä paras strategian "jalkautus" mitä vuosien varrella olen kohdannut. Kiitos!

Innostusta, ymmärrystä ja yhteisöllisyyttä yli yksikkörajojen!


StrategyLivet kokosivat yhteen konsernin henkilökuntaa vaihtamaan ajatuksia ja keskustelemaan strategian kannalta tärkeistä toiminnoista. Keskusteluiden aikana kertyi tuhansia kommentteja sekä ideoita, joista teko- ja ihmisälyn avulla luotiin ymmärrystä strategiatyön tueksi. Keskustelu aiheiden äärellä jatkui varsinaisten dialogien jälkeen ylläpitäen ideointia, näkökulmien vaihtoa sekä sitoutumista yhteisiin strategiin päämääriin.


Tilaisuuksille asetettiin vain yksi tavoite: lisätä hyvän keskustelun ja ajatusten vaihdon kautta yhteistä ymmärrystä yhtiö strategiasta. Tavoite saavutettiin erinomaisesti. Keskusteluihin osallistuneet kertoivat ymmärtävänsä yhtiön strategian nyt paremmin arvosanalla 4,3 sekä uskovansa yhtiön kasvuun monipuoliseksi ruokataloksi arvosanalla 4,5. (skaala: 1= täysin erimieltä ja 5 = täysin samaa mieltä.)

“It was informative and inspiring to listen and get involved by having to share opinions and also interesting to read colleagues' thoughts
“I am glad that we are discussing about the strategy together with colleagues and Tero, I think that it really highlights the importance of the topic. It will hopefully help to make these topics clearer for everyone and to share the common understanding.
“Mahtavaa, että olimme yhdessä NÄIN aktiivisia! Tulipa hyvä ja optimistinen fiilis. Tämä porukka pystyy tekemään niin turnaroundin kuin tarjoamaan nykyistäkin maistuvampaa elämää kuluttajille! Hyvä me! Kiitos järjestäjille.

 

Mitä?

Henkilöstöä osallistava digitaalinen strategiadialogi.


Miksi?

Strategia paperilla tai verkkosivuilla ei ole elävä. Strategia ilman motivaatiota sen toteuttamiseen on lattea. Strategiset ratkaisut, jonka tekemiseen ei ole saanut osallistua harvemmin sytyttää. Hyvä strategiatyö edellyttää laajapohjaista ajattelua, ajatusten vaihtoa, erilaisia näkemyksiä, rohkaisua ja yhteisen suunnan kirkastamista. Paras strategia syntyy yhdessä.


Miten?

Yhteensä 12 keskustelutilaisuutta koskien konsernin strategisia painopistealueita. Tilaisuudet toteutettiin neljällä kotimarkkinalla kolmen kuukauden aikana. Yli 90 % mukaan kutsutuista henkilöistä osallistui aktiivisesti strategiadialogiin ja tuotti 7460 ajatusta tai ideaa strategiaan liittyen.


Miksi Milestone?

Parhainkaan strategia ei tuo menestystä, mikäli ihmiset eivät toiminnallaan edistä tavoitteiden toteutumista. Kaikki menestys tai menestymättömyys, onnistumiset ja epäonnistumiset ovat suoraan johdettavissa siihen, millainen käsitys yrityskulttuurissanne on ihmisistä. Milestonen osallistava strategiadialogi rakennetaan yrityksen strategian ympärille huomioiden ymmärryksemme siitä, miten ihminen parhaimmillaan oppii ja omaksuu sekä innostuu ja sitoutuu. Milestone rakentaa osallistavan strategiadialogin yrityksen näköiseksi asetettujen tavoitteiden ja strategian painopisteiden pohjalta. Tavoitteena on varmistaa yhteinen ymmärrystä ja yksilöiden sitoutuminen käsiteltyihin teemoihin.


 

Kiinnostuitko? Jos haluat kuulla miten Milestonen osallistava strategialähtöinen arvoprosessi voi auttaa Jos haluat kuulla miten Milestonen osallistava strategiadialogi voi auttaa organisaatiotasi, ota yhteyttä! Vähintäänkin saat mielenkiintoisen ja ajatuksia tuulettavan keskustelun ja parhaimmillaan voimme yhdessä kirkastaa strategianne osallistamalla koko henkilöstön mukaan dialogiin.

Jos haluat tutustua digitaaliseen dialogialustaan klikkaa tästä.

Yorumlar


bottom of page