top of page
  • Elina Aaltolainen-Harjuoja

Haluttiin luoda strategia, johon organisaatio on sitoutunut

Anu Pentik on sanonut: ”Kun katsoo maailmaa kerran avoimesti ja luovasti, ei muita katsomisentapoja enää olekaan.” Tätä ajatusta sovellettiin myös Pentikin strategiatyöskentelyssä – keskustelut käytiin Milestonen avulla avoimesti ja luovasti ja koko henkilöstön erilaiset katsomisentavat saatiin strategian tueksi.

Pentik ja Milestone toteuttivat osallistavan strategiaprosessin, johon kutsuttiin mukaan koko Pentik-ketjun ihmiset, niin myymälöistä, keramiikkapajalta kuin muistakin Pentikin tiimeistä. Työskentelyllä haluttiin vahvistaa henkilöstön roolia strategiatyön arvokkaana kumppanina. Tavoitteiksi asetettiin strategiatyön päätöksenteon helpottaminen, laajan tietopohjan saaminen johdon käyttöön, henkilöstön sitouttaminen sekä työtyytyväisyyden lisääminen.

– Tavoitteet saavutettiin hyvin, saimme valtavan määrän arvokkaita kommentteja. Yllätyin positiivisesti miten hienosti porukkamme lähti mukaan kommentoimaan ja ideoimaan, vaikka käytössä oli meille aivan uusi toimintamalli. Toteaa Pentikin toimitusjohtaja Riikka Wulff. Johtoryhmä haluaa ymmärtää laajasti työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmia

Yhteinen strategiakeskustelu toteutettiin Milestonen dialogialustalla. Myymälöiden väki ja muut tiimit osallistuivat keskusteluihin ryhmänä. Myymäläpäälliköt ja tiimien esimiehet järjestivät kuukauden kestäneen prosessin aikana yhteisiä hetkiä, jotta koko henkilöstö pystyi irrottautumaan mukaan strategiakeskusteluun. Myymälöiden kahvihuoneet muuttuivat strategiapajoiksi ja digitaalinen työskentely mahdollisti laajan osallistumisen muun arkityön ohessa.

Missiomme-työskentelyn lopputuloksena saatiin yhteinen näkemys siitä, miten eri paikkakunnilla ja eri tehtävissä työskentelevät kokivat Pentikin vahvuudet mielihyvän luojana arjessa ja juhlassa. Keskustelun yhteenveto tuotti konkreettisia ehdotuksia, miten missio voisi näkyä tekemisessä entistä vahvemmin niin asiakkaille kuin työntekijöillekin.

Megatrendit-osuudessa keskityttiin Pentikin toimintaan osana muuttuvaa yhteiskuntaa. Pentikillä on lähes 50 vuoden historia ja sitä arvostaen strategia-ajattelua vietiin pidemmälle tulevaisuuteen. Keskusteluissa pohdittiin, mikä vaikutus megatrendeillä, esim. ilmastonmuutos, teknologian kehitys ja kaupungistuminen, on jatkossa Pentikin menestykseen.

Painopistealueemme-vaiheen keskustelut tuottivat käytännön näkemyksiä strategian johtamiseen. Johtoryhmä pyysi pentikläisiä konkretisoimaan, mitä kolme tunnistettua painopistealuetta tarkoittavat eri tiimien arjen työssä. Tulokset tukivat johtoryhmää kiteyttämään vuoden 2020 Must-Win-Battlet, jotka Pentik haluaa voittaa liikkuakseen yrityksenä oikeaan suuntaan.

Työskentelystä tallentui suuri määrä tekstimuotoista keskusteluja, joissa tehtiin strategia-ajattelua näkyväksi kunkin tiimin ja myymälän omilla sanavalinnoilla. Painopistealueiden käsittelyssä kerättiin myös priorisointia varten numeromuotoista tietoa. Satojen keskusteluiden tuottama arvokas aineisto pystyttiin analysoimaan kustannustehokkaasti yhdistämällä tekoäly ja ihmisäly. Dialogialustan tekoälyä hyödyntävä tekstianalyysi tuotti erilaisia tiivistelmiä ja klusteroituja teemoja, mitkä helpottivat ja nopeuttivat keskusteluaineistojen analyysiä ja edelleen hyödyntämistä. Laadukas vuoropuhelu – jopa hämmästyttävän tehokkaasti ja onnistuneesti toteutettuna

Käynnistimme työskentelyn itse kuvaamallani aloitusvideolla, mikä oli kieltämättä pienen ponnistuksen takana – kaapin päällä olevalle kännykälle yksin juttelu ei tuntunut ihan luontevalta, mutta jälkikäteen on helppo todeta, että kannatti mennä itsekin sinne kuuluisalle epämukavuusalueelle, pohdiskelee Riikka suhteellisen tuoreena toimitusjohtajana. Kokonaisuudessaan olen todella tyytyväinen Milestonen joustavaan ja ketterään palveluun. Saimme kokonaisuuden helposti paketoituna ja pienellä työllä meidän päässä, joten liikkeelle lähtö oli helppoa ja vaivatonta.


Jos haluat kuulla miten Milestonen osallistava strategiaprosessi voi auttaa organsaatiotasi - ota yhteyttä! Vähintäänkin saat mielenkiintoisen ja ajatuksia tuulettavan keskustelun, ja parhaimmillaan voimme yhdessä kirkastaa strategianne osallistaen koko henkilöstö mukaan dialogiin ja varmistaa sitoutuminen.Elina toimii Milestonessa kulttuuristrategina

Elina Aaltolainen-Harjuoja

p. 040 504 4707

elina@milestone.fi


Comments


bottom of page