top of page
  • Matilda Kivinen

Vastuullista liiketoimintaa ihmisdatasta

Milestone on mukana Sitran IHAN-yritysohjelmassa kehittämässä datalähtöistä liiketoimintaa

Tämän syksyn aikana pääsemme tarkastelemaan ihmisen käyttäytymisen lisäksi dataa, ekosysteemejä ja reilua datataloutta sekä rakentamaan aivan uudenlaista liiketoimintaa. Me Milestonessa olemme muotoilleet parin vuosikymmen verran inhimillisempää yrityskulttuuria asiakkaillemme. Uskomme vahvasti, että inhimillisen datan avulla voimme rakentaa parempaa yrityskulttuuria yhä laajemmin ja yhä tehokkaammin.

Mikä on reilua dataa?


Data on bittejä - ykkösiä ja nollia. Ymmärrykseksi data muuttuu, kun sitä jalostetaan ja rikastetaan. Reilua siitä saadaan jakamalla tietoa ja ymmärrystä oman ekosysteemin kanssa kaikkia hyödyttävällä tavalla ja varmistamalla tietoturva.

Milestonen digistrategian mukaisesti, jo ennen keväällä alkanutta poikkeusaikaa, tuotamme suuren osan kulttuurinmuotoiluhankkeistamme digitaalisten alustojen avulla. Kerrytämme ihmisen käyttäytymisen dataa erilaisissa muutostilanteissa. Tätä ymmärrystä haluamme valjastaa auttaaksemme yhä suurempaa joukkoa organisaatioista vaikkapa kehittymään ketterästi, priorisoimaan nopeasti tai varmistamaan innovatiivinen ja rohkea kulttuurin epävarmuuden keskellä.

Tulevaisuudessa menestyvät digitaaliset palvelut, jotka pohjautuvat luottamukseen

Reilu datatalous keskittyy luomaan palveluja ja dataan perustuvia tuotteita eettisesti. Reiluus tarkoittaa sitä, että yksilöiden oikeuksia suojellaan ja kaikkien sidosryhmien tarpeet otetaan huomioon. Reilu datatalous tuottaa arvoa kaikille: ihmisille, yrityksille ja yhteiskunnalle.

Suuressa roolissa IHAN hanketta on dataverkoston luominen. Tarkoituksena on kerätä kokoon tahoja, joiden kanssa datan jalostaminen ymmärrykseksi ja mitattaviksi hyödyiksi on mahdollista saavuttaa. Tässäkin olemme uuden äärellä – sanotaan, että tieto on valtaa. Nyt me haluamme jakaa tätä valtaa perustuen luottamukseen ja reiluun peliin. Parhaimmillaan dataverkoston jokainen toimija saa enemmän yhdessä kuin kukaan yksin.

Vastuullista ihmisälyä ja tekoälyä

Datalähtöisen liiketoiminnan kehittämisen lisäksi olemme mukana Tekoäly työn kehittämisen tueksi (TEKET) hankkeessa. Samaan aikaan kun pääsemme rakentamaan reilua dataekosysteemiä, tutkimme sitä, miten digitaalisilla alustoilla tekoälyn ohjaamana voidaan entistä paremmin vahvistaa organisaation kilpailukyvyn kannalta keskeistä osaamista.

Miten vastuu näkyy viivan alla?

Miltä kuulostaisi, jos voisit herkästi tunnistaa esimerkiksi tiimikohtaisesti, milloin yksilön vastuukyvykkyyttä tulee vahvistaa? Tai miten organisaationne johtamisen ihmiskäsitys estää vastuun johtamisen? Tai saisit hiljaisia signaaleja innovatiivisuuden vähenemisestä?

Entä, miltä kuulostaisi, jos voisit digitaalisen palvelun avulla tunnistaa vallitsevan ihmiskäsityksen ja rakentaa parhaisiin käytäntöihin pohjautuen ketterän digitaalisen arjen oppimisen. Voisit muotoilla yrityksen ihmiskäsitystä suuntaan, jossa kohdataan toinen toisemme luotettavina ja vastuullisina yksilöinä.

Tekoälyn ohjaamina ihmiset ymmärtäisivät itse olevansa vastuun subjekteja. Josta seuraisi hallinnan tunnetta ja luottamusta itseen: kykyä tehdä sellaisia hyviä valintoja, jotka palvelevat tiimin olemassaolon tarkoitusta.

Miltä kuulostaisi, jos voisit mitata kehittämisen ROI:ta vaikkapa seuraamalla päätöksenteon nopeutumista, sitoutumisen parantumista, työhyvinvointia ja motivaation kehittymistä.

Ihan reilusti, miltä se kuulostaisi?


Matilda Kivinen

Kirjoittaja toimii Milestonessa digitaalisten palveluiden, markkinoinnin ja myynnin parissa.

Sitran IHAN-yritysohjelma on pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu ohjelma, joka auttaa yrityksiä luomaan uutta liiketoimintaa datan avulla ja lisää yritysten valmiuksia sopeutua kriisin jälkeiseen aikaan yhteistyössä kumppanien kanssa.

Tekoäly työn kehittämisen tueksi (TeKeT) -hankkeessa selvitetään tapaustutkimuksen pohjalta tekoälysovellusten mahdollisuuksia ja rajoitteita verkkoalustalla tapahtuvassa työyhteisön kehittämistoiminnassa.
Comentários


bottom of page